دوشنبه 05 آبان 1399
 عنوانحجم 
فروش اشیاء تاريخي فرهنگي مجاز به سازمان17021372116162.19 KBدانلود
صدور موافقت اصولي ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري 1307137810197.24 KBدانلود
صدور مجوز فعالیت هنرمندان و صنعتگران انفرادی13041376100131.93 KBدانلود
صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي 13071365100147.28 KBدانلود
صدور مجوز فعاليت سامانه رزرواسيون آن لاين تور13071365102147.28 KBدانلود
صدور مجوز ثبت اطلاعات مجموعه داران اشياء مجاز در سيستم ميراث فرهنگي(17061371000)167.98 KBدانلود
صدور مجوز بهره برداری از اماکن گردشگری(13071363000)233.88 KBدانلود
صدور موافقت اوليه ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري1307137810097.24 KBدانلود
صدور مجوز ايجاد، اصلاح و يا تكميل تاسيسات گردشگري1307137810297.24 KBدانلود
صدور پروانه توليدكارگاهي13041374100136.22 KBدانلود
ساماندهی مناطق نمونه گردشگری13071380102193.68 KBدانلود
رسیدگی به كسري اشیاء تاريخي فرهنگي17021372119162.19 KBدانلود
رسیدگی به شكايت متقاضي در سامانه نظارت بر رزرواسيون 13071365104147.28 KBدانلود
درخواست ثبت تور دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري13071364105233.88 KBدانلود
درخواست تغيير نام شركت خدمات مسافرتي و گردشگري13011364107233.88 KBدانلود
صدور جواز تاسيس كارگاهي (اعلاميه تاسيس)13011375100133.76 KBدانلود
درخواست تغيير نام دفتر خدمات مسافرتي و گردشگري13011364108233.88 KBدانلود
صدور موافقتنامه تاسیس تا اجرای مناطق نمونه گردشگری13071380100193.68 KBدانلود
فرایند اموال تملیکی162.19 KBدانلود
نظارت بر پيشرفت فيزيكي تاسيسات گردشگري13071377101166.64 KBدانلود
فرایند ورود اشیاء حاصل از کشف اتفاقی به سازمان162.19 KBدانلود
فرایند ورود اشیاء حاصل از پژوهش های باستان شناسی به سازمان162.19 KBدانلود
فرایند نقل و انتقال قطعی اشیاء تاریخی فرهنگی162.19 KBدانلود
فرایند نقل و انتقال امانی نمونه های مطالعاتی جهت انجام پژوهش162.19 KBدانلود
فرایند نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت نمایشگاه های داخلی (درون سازمان)162.19 KBدانلود
فرآیند نقل و انتقال قطعی نمونه های آزمایشگاهی به خارج از کشور162.19 KBدانلود
فرایند نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت نمایشگاه های خارجی162.19 KBدانلود
فرایند نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت انجام مرمت162.19 KBدانلود
فرایند نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی به خارج از کشور جهت انجام مطالعات یا مرمت162.19 KBدانلود
فرایند نقل و انتقال اشیاء تاریخی فرهنگی (کمتر از یک روز) جهت انجام مطالعات162.19 KBدانلود
فرایند نحوه فروش اشیاء سرقتی162.19 KBدانلود
فرایند نحوه پی گیری اشیاء سرقتی162.19 KBدانلود
فرایند تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه موزه ای به غیرموزه ای162.19 KBدانلود
فرایند نقل و انتقال امانی اشیاء تاریخی فرهنگی جهت غنی سازی موزه ها162.19 KBدانلود
نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات بانکی13071377102147.28 KBدانلود
درخواست تغيير مكان شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364103233.88 KBدانلود
درخواست تغيير مدير فني دفاتر خدمات مسافرتي گردشگري 13011364100233.88 KBدانلود
تبدیل وضعیت اموال منقول تاریخی فرهنگی از جایگاه موزه ای به غیر موزه ای17021372112162.19 KBدانلود
پی گیری اشیاء سرقتی17021372115162.19 KBدانلود
برگزاري نمايشگاه17021373104121.04 KBدانلود
بررسی حوادث رخ داده برای اشیاء تاريخي فرهنگي17021372118162.19 KBدانلود
بررسی اشیاء توقیفي17021372104162.19 KBدانلود
بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين واحد اقامتي 13071365101147.28 KBدانلود
تعیین حریم آثار تاریخی طبیعی17021366101161.18 KBدانلود
بررسي فني سامانه رزرواسيون آن لاين تورها13071365103147.28 KBدانلود
اموال تملیکی 17021372117162.19 KBدانلود
امحاء اشیاء تقلبی162.19 KBدانلود
امحاء اشياء تقلبي17021372120162.19 KBدانلود
اعتبارات و تملك دارايي هاي سرمايه گذاري13071377100166.64 KBدانلود
استرداد خارجي اشیاء تاريخي فرهنگي اعلام شده از طريق مراجع قانوني17021372102162.19 KBدانلود
ارایه تسهیلات به سرمایه گذارها در حوزه صنایع دستی13041373100121.04 KBدانلود
بازبینی مجدد مدارک13071380101193.68 KBدانلود
درخواست تغيير مكان دفتر مسافرتي و گردشگري 13011364109233.88 KBدانلود
تعیین حریم آثار تاریخی غیر منقول17021367101147.28 KBدانلود
تمديد فعاليت دفتر/ شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364106233.88 KBدانلود
درخواست تغيير مدير عامل شركت خدمات مسافرتي و گردشگري 13011364102233.88 KBدانلود
درخواست تغيير تبديل وضعيت دفتر از حقيقي به حقوقي 13011364101233.88 KBدانلود
درخواست ايجاد شعبه بند (ب) شركت خدمات مسافرتي و گردشگري13011364104233.88 KBدانلود
خود اظهاري دفتر/ شركت خدمات مسافرتي گردشگري13011364110233.88 KBدانلود
جمع آور ی آمار و مشخصات فروشگاه ها 13041373103121.04 KBدانلود
ثبت، تمديد تطبيق و رفع ابطال مجوزهاي تشكل هاي مردم نهاد17021379101162.19 KBدانلود
تمديد پروانه توليد انفرادي13011376101131.93 KBدانلود
ثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی(17021369000)148.94 KBدانلود
ثبت آثار غیر منقول تاریخی - فرهنگی در فهرست آثار ملی17021367100167.39 KBدانلود
ثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی17021366100161.18 KBدانلود
تهیه گزارشات آمار و مشخصات صادر کنندگان صنایع دستی13041373102121.04 KBدانلود
تهیه گزارش تحلیلی بازارچه های نوروزی و تابستانی 13041373101121.04 KBدانلود
تمدید پروانه توليدكارگاهي13041374101136.22 KBدانلود
تمدید اعلامیه تاسیس13011375101133.76 KBدانلود
ثبت آثار منقول تاریخی- فرهنگی در فهرست آثار ملی(17021368000)199.79 KBدانلود
هدیه اشیاء تاریخی فرهنگی به سازمان162.19 KBدانلود