دوشنبه 05 آبان 1399

برنامه های راهبردی و عملیاتی  اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه سال97

 

اهداف کلیدی:

   حفظ و احیاء، مرمت و معرفی آثار تاریخی

شاخص‌ها:

   مرمت و ساماندهی اموال فرهنگی و آثار تاریخی

اهداف کمی کلیدی جاری:

   ثبت یک اثر جهانی (اورامان)

مهم‌ترین مشکلات بخش:

    عدم اختصاص اعتبار کافی– عدم وجود زمان کافی برای هزینه کرد–  مشکلات مربوط به سامانه پروژه ها- عدم همکاری نهاد های ذیربط در حوزه آثار تاریخی

مهم‌ترین راهبردهای توسعة بخش:

    شناسایی، مرمت، ساماندهی، معرفی، بهره برداری قانونی، حفاظت از آثار تاریخی شامل محوطه ها، تپه ها بناها، ابنیه و اموال فرهنگی

مهم‌ترین پروژه‌ها برای تحقق اهداف جاری:

   ساماندهی و مرمت تکیه معاون الملک، مجموعه بیگلر بیگی، مجموعه بازار سنتی، پایگاه ها تاریخی ،مساجد تاریخی، موزه منطقه ای و محوطه های تاریخی

پروژه‌های در دست اجرا:

   ساماندهی و مرمت و احیاء بازار سنتی، ساماندهی پایگاه های تاریخی (بیستون – تاقبستان- محور ساسانی- معبد آناهیتا)، مساجد تاریخی و تکایا

کلیدی‌ترین پروژه‌های مجموعه:

   احیاء و مرمت بازار سنتی، ساماندهی پایگاه ها (بیستون –تاقبستان-محور ساسانی-معبد آناهیتا) مساجد و تکایا

کلیدی‌ترین پروژه‌ های سازمان‌های غیردولتی تحت پوشش:

   مرمت ابنیه ثبت شده در فهرست آثار ملی تحت اختیار بخش خصوصی