یکشنبه 09 آذر 1399
 عنوانفرستندهگروهتاریخ ویرایشحجم 
تسهیلات ایجاد کارگاه  1398/02/11181.29 KBدانلود
تسهیلات مشاغل خانگی  1398/02/11102.37 KBدانلود
تملک املاک واقع در عرصه و حرایم  1398/02/11400.70 KBدانلود
صدور پروانه بهره برداری دفاتر خدمات مسافرتی سازمان: میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری  1398/02/11108.48 KBدانلود
صدور پروانه تولید انفرادی  1398/02/11151.70 KBدانلود
صدور پروانه تولید کارگاهی  1398/02/11109.98 KBدانلود
صدور فرایند موافقت اصولی و اخذ جواز تاسیسات گردشگری  1398/02/11114.18 KBدانلود
صدور مجوز  1398/02/11112.94 KBدانلود
صدور مجوز بافت  1398/02/11103.15 KBدانلود
صدور مجوز پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری اعم از هتل ،مهمانپذیر ،مجتمع بین راهی و ...  1398/02/11100.94 KBدانلود
صدور مجوز موقت شش ماه تاسیسات  1398/02/11110.29 KBدانلود
صدور موافقت اصولی تاسیسات گردشگری  1398/02/11109.07 KBدانلود
صدور کارت مدیریت در تاسیسات گردشگری اعم از هتل، مهمانپذیر، مجتمع بین راهی و ...  1398/02/11101.52 KBدانلود
کمیسیون نرخ گذاری تاسیسات گردشگری اعم از هتل ،مهمانپذیر ،مجتمع بین راهی و ...  1398/02/1199.22 KBدانلود