شنبه 18 اردیبهشت 1400

 

   در انجمن مذکور کلیه دفاتر/شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری که دارای مجوز از این اداره کل می باشند در آن عضویت دارند و انتخابات آن (انتخاب رئیس و بازرسان و...)  با حضور نمایندگان میراث و اداره کار تشکیل می گردد.

 

   از وظایف انجمن می توان به اطلاع رسانی مکاتبات این اداره کل به تمامی دفاتر سطح استان، بررسی اولیه شکایات واصله از دفاتر و اعلام نتیجه به این اداره کل، جلسات دوره ای با حضور کلیه اعضا جهت بررسی مسائل و مشکلات دفاتر و ... اشاره نمود.