شنبه 18 اردیبهشت 1400

 

ردیف

نام رویداد

رویکرد محتوی

شکل برگزاری

سطح برگزاری

تاریخ پیشنهادی

مکان/ شهر

1

کرمانشاه پایتخت نوروز ( ملی با بین المللی)

دعوت از برگزار کنندگان آیین نوروز

جشنواره و نمایشگاه

ملی و بین المللی

98/1/8

کرمانشاه- تاق بستان

2

جشنواره تئاتر عروسکی

اجرای تئاتر

جشنواره - مسابقه

ملی

98/4/20 لغایت 98/4/21

کرمانشاه تالار غدیر

3

جشن ثبت جهانی بیستون

همایش علمی

همایش - نمایشگاه

ملی

98/4/22

کرمانشاه - بیستون

4

جشنواره چله تابستان

 

 

ملی

98/5/10

کرمانشاه - زردویی

5

مراسم عید قربان

ایین نزورات قربان

گردهمایی خیرین و توزیع نزورات

محلی

98/5/21

کرمانشاه شهر بانه وره

6

جشنواره میوه های بهشتی

آیین شکرانه میوه های انجیر ، انار ، انگور و گردو

جشنواره و نمایشگاه

ملی

98/6/31 لغایت 98/7/1 عید غدیر

کرمانشاه - ریجاب

7

نمایش تعزیه

برگزاری آیین تعزینه

آیین عزاداری

ملی

98/6/18 لغایت 98/6/19

کرمانشاه تکیه معاون الملک

8

مراسم اربعین

گردهمایی هیئت های عزاداری

سوگواری

استانی

98/4/27

کرمانشاه- تکیه معاون الملک

9

جشنواره صخره نوردی

گردهمایی صخره نوردان و پرنده های جهان

جشنواره - نمایشگاه

ملی و بین المللی

98/7/28 لغایت 98/9/1

کرمانشاه - بیستون

10

جشنواره آیین ها و مراسم سنتی

شکرانه برداشت محصول

جشنواره

ملی

98/8/22 لغایت 98/8/24

کرمانشاه - سنقر

11

جشنواره اسب

نمایش زیبایی، مسابقه و حراج اسب

جشنواره

ملی

98/9/5

کرمانشاه پیست اسب سواری

12

جشنواره گلاریژان(برگ ریزان)

دعوت از تورهای طبیعت گردی و عکاسان حرفه ای و آماتور

جشنواره- مسابقه

ملی

98/9/1

کرمانشاه - صحنه

13

جشنواره آدم برفی

مسابقه و بازی و سرگرمی

جشنواره - مسابقه

ملی

98/10/26 لغایت 98/10/30

کرمانشاه سریاس پاوه

14

جشنواره فیلم شبدیز

نمایش فیلم

مسابقه

ملی

98/12/14 لغایت 98/12/17

کرمانشاه

15

جشنواره پویا نمایی عروسکی

 

جشنواره