یکشنبه 09 آذر 1399

 

این معاونت در زیر مجموعه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه قرار دارد. وظایف اصلی این معاونت: 

 

 1. برنامه ریزی، هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان و راهنمایی و آموزش آنها
 2. تبیین و تصریح موازین، مقررات و اصول ناظر برانجام فعالیتهای گردشگری در سطح استان برای کارکنان تحت سرپرستی براساس موازین و مقررات تعیین شده
 3. برنامه ریزی و تعیین  مکانیسم های اجرایی برای گردآوری آمار و اطلاعات و سایر شاخص های  ضروری گردشگران داخلی و خارجی و...
 4. بررسی پتانسیل و ظرفیت های  گردشگران استان و راه های بسط و توسعه آن ها و ارائه نظرات، پیشنهادات و طرح های لازم به حوزه ستادی سازمان و سایر واحدهای ذی ربط
 5. برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای  نظارت مستمر بر نحوه فعالیت و مدیریت مجامع و مراکز گردشگری، جاذبه های توریستی و سایر اماکن و تاسیسات ذی ربط در قالب مقررات مربوط
 6. برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای نظارت مستمر بر نحوه فعالیت اماکن اقامتی، هتل ها، مهمانسراها، دفاتر مسافرتی و چگونگی رعایت استانداردها توسط آنان بر اساس دستور العمل ها و مقررات مربوط
 7. بررسی نظرات و پیشنهادات گردشگران بصورت ادواری و انجام اقدامات اصلاحی لازم برای رفع کاستی ها و ارتقاء سطح خدمات
 8. ارائه و اجرای راهکارهای لازم برای جلب همکار تشکل های غیر دولتی در حفظ و توسعه فعالیت های زیربنایی گردشگری در سطح استان با همکاری سایر معاونت ها
 9. راهنمایی، هدایت و حمایت متقاضیان برای ایجاد و توسعه فعالیت های گردشگری در سطح استان
 10. ارائه طریق برای اختصاص تسهیلات و خدمات لازم به گردشگران در سطح استان
 11. ارزشیابی فعالیت ها، طرح ها و برنامه های گردشگری استان به صورت ادواری
 12. ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت آن ها
 13. ارائه گزارش های تخصصی از وضیعت و شرایط، امکانات و نیازهای گردشگری در سطح استان و تسهیلات گردشگری، همچنین آمارهای کمی و کیفی گردشگران