یکشنبه 09 آذر 1399

 

این معاونت در زیر مجموعه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه قرار دارد. وظیفه اصلی معاونت شناسایی، ثبت، حفاظت، مرمت، احیاء، پژوهش و معرفی آثار تاریخی فرهنگی استان می باشد و در امور مربوط به حوزه تخصصی با معاونت میراث فرهنگی سازمان هماهنگی لازم را دارد. معاونین میراث فرهنگی استانها به پیشنهاد مدیران کل و تاييد معاونت میراث فرهنگی سازمان منصوب می شوند.

 

این معاونت در استان کرمانشاه شامل بخشهای زیر است :

الف: حفظ و احیاء

ب: موزه ها

 

1- شناسایی و ثبت آثار تاریخی ملموس، ناملموس و طبیعی

2- حفاظت و مرمت بناهاي تاريخي

3- حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و  فرهنگی 

4- باستان شناسی

5- موزه ها و اموال تاریخی و فرهنگی

6- کنترل و نظارت فنی پروژه ها

7- كارگاه حفاظت و مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي

8- ثبت آثار

 

اهم فعالیت های این معاونت عبارتست از :

 

1- برنامه ریزی امور معاونت

2- پاسخگویی به استعلام های احداث واحدهای تولیدی در اراضی استان

3- پاسخگویی به استعلام شهرداری های شهرهای دارای بافت، بنا، تپه و محوطه های تاریخی استان

4- بازدید کارشناس از آثار تاریخی سطح استان

5- تهیه شرح خدمات پروژه های پیمانی و امانی حوزه میراث فرهنگی

6- تشکیل جلسه های شورای فنی، شورای ثبت و حرایم، شورای موزه ها

7- شرکت در جلسه های کمیته کار، کميسیون ماده پنج شهرستانها و مرکز استان، گروه کارشناسی امور زیربنایی استان و شرکت در جلسه های ستادی سازمان از قبیل شورای فنی ،شورای ثبت ، امور موزه و...

8- کارشناسی اشیاء تاریخی فرهنگی ارجاعی از مراجع قضایی و انتظامی

9- تهیه شرح خدمات پروژه های پژوهشی و مرمتی

10- تحویل موقت و قطعی پروژه های میراث فرهنگی

11- نظارت و کنترل بر ساخت و سازهای مجاور عرصه ها و حرایم تاریخی استان

12- شرکت در دوره های آموزشی اداری و فنی

13- پاسخگویی به نامه های ارجاعی از سازمان مرکزی و استانداری و دستگاههای اجرایی استان و...

14- ایجاد تفاهم نامه بین مالکین بناهای تاریخی و اداره کل در خصوص مشارکت در مرمت واحیاء بناهای تاریخی جهت اعطای کمک های بلاعوض سازمان

15- تهیه گزارش عملکرد سه ماهه، شش ماهه و یکساله معاونت به سازمان

16- ارائه آمار و اطلاعات حوزه میراث فرهنگی به سازمان مرکزی و استانداری

17- شرکت در جلسات و کمیته های مرتبط در سطح استان و سازمان

 

شرح وظایف معاون ميراث فرهنگی استان کرمانشاه :

 

1- برنامه ريزي و شناسايي، مطالعه، حفاظت ، مرمت و احياي آثار تاريخي و بناهاي تاريخي استان

2- رئیس شوراي موزه هاي اداره كل

3- دبير شوراي فني ميراث فرهنگي

4- دبير شوراي ثبت آثارتاريخي و حرائم استان

5- عضويت كميته فني بازرگاني مناقصات

6- نظارت بر پروژه هاي مطالعاتي و مرمتي اداره كل

7- پاسخگويي به استعلام هاي ارجاعي از شهرداريها ، راه و شهرسازي و ...

8- كنترل و نظارت به امور موزه هاي اداره كل

9- مشاوره به مراجعه كنندگان در امور ميراث فرهنگي

10- دبیر کمیته تملک اداره کل

11- عضو شورای بافت تاریخی استان

12- شرکت در جلسات تخصصی مرتبط


علیرضا برشاهی 
سرپرست معاونت میراث فرهنگی
 
تصحیلات:
       کارشناسی ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
 
سوابق اجرایی:

       - سرپرست معاونت میراث فرهنگی

       - کارشناس مسئول حفظ و احیاء آثار تاریخی، معنوی و طبیعی

       - مدیر مجموعه تاریخی تکیه معاون الملک

       - مدیر پایگاه پژوهشی معبد آناهیتا کنگاور

       - مسئول دفتر فنی

       - عضو شورای ثبت آثار تاریخی

       - مسئول موزه های استان کرمانشاه

       - معاون گردشگری استان کرمانشاه

       - معاون پایگاه میراث جهانی بیستون

       - عضو شورای فنی حفظ و احیاء آثار تاریخی

       - مسئول واحد حفظ و احیاء

 

شماره تماس: 38353552- 083