شنبه 18 اردیبهشت 1400

   «بسمه تعالی»

 

آگهی مزایده عمومی فروش زمین املاک و مستغلات

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه در نظر دارد املاک و مستغلات تحت اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ،با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( (setadiran.irو با شماره مزایده (۲۰۹۹۰۰۳۲۴۰۰۰۰۰۱۱)به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

 

تلفن تماس : 38380045 و 38380046  (083) داخلی 240

 

برای دریافت فایل جدول اینجا کلیک کنید