یکشنبه 23 خرداد 1400
 
این معاونت در زیر مجموعه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه قرار دارد. وظیفه اصلی معاونت:

 

 1. برنامه ریزی در جهت توسعه صنایع دستی و هنرهای سنتی استان در امور حمایتی، توسعه و ترویج
 2. تهیه و تدوین شیوه نامه های مربوط به راهنمائی واحدهای تولیدی
 3. بهره گیری از فناوری اطلاعات به منظور بهینه سازی صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
 4. آشنا سازی سازمانها و دستگاههای مختلف استان با اهداف صنایع دستی و هنرهای سنتی
 5. نظارت برتشکیل بانک اطلاعاتی جامع در امور مربوط به صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
 6. نظارت برتهیه گزارش از اقدامات انجام شده در امور صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطح استان
 7. حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
 8. شناسائی صادر کنندگان استان در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی
 9. نظارت برانجام فعالیتهای کارگاههای صنایع دستی و هنرهای سنتی استان
 10. برنامه ریزی برای شناسایی صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی هنرهای سنتی استان
 11. ایجاد مراکز اسناد و مدارک صنایع دستی و هنرهای سنتی استانی
 12. نظارت مستمر براجرای طرحهای آموزشی در رشته های مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی
 13. بهره گیری ازتوان علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالیو ایجاد ارتباط این نوسسات با تولید کننگان صنایع دستی و هنرهای سنتی
 14. تلاش در جهت توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی استان با بهره گیری از مشارکتهای مردمی
 15. برنامه ریزی بمنظور تشویق و ترغیب جوانان به انجام و ادامه تحصیل در رشته های شغلی درصنایه دستی و هنرهای سنتی
 16. مشارکت در تهیه طرحهای حمایتی در جهت حمایت از مالکیت فکری هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی
 17. شرکت در گردهمائی ها و دوره های آموزش تخصصی
 18. برنامه و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی
 19. ارزیابی عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و هدایت و راهنمای آنان

                                                    

                                                   پیمان زین الدینی

 •                                    سرپرست معاونت صنایع دستی

 

اطلاعات تحصيلي:

 • - كارشناسي -کارشناس حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و گردشگری
 •  

سوابق اجرایی:

 • - سرپرست معاونت صنایع دستی
 • - کارشناس صنایع دستی
 • - سرپرست اداره کنگاور