یکشنبه 06 بهمن 1398

فراخوان

 

با هدف اجرای بهتر و به منظور تأمین بخشی از هزینه های داوری و اجرایی جشنواره در سال جاری از ثبت نام کنندگان مبلغ 1/600/000 ریال دریافت خواهد شد. لطفاً قبل از ثبت نام دفترچه راهنما را مطالعه کنید. دانلود دفترچه راهنما