شنبه 29 شهریور 1399

*** به اطلاع کلیه مراجعین محترم می رساند:

 

-  جهت پیشگیری از وقوع فساد و گزارش هرگونه مشکل می توانند با شماره تلفن 09188314481 آقای بهزاد حسنی بازرس ماده 91 این اداره کل تماس حاصل فرمایند.

 

شماره 100004040 سامانه پیامکی یگان حفاظت ادراه کل جهت گزارش مواردی همچون ساخت و ساز ، تخریب و حفاری غیر مجاز و... اعلام می گردد.

 

- تصویب نامه شورای عالی اداری، شماره 1127128 مورخ 1395/12/28